Časté dotazy

Uživatelský účet

Mohu se přihlásit do účtu z e-shopu DPP nebo z mobilní aplikace PID Lítačka?

Registrace uživatelského účtu na pidlitacka.cz a e-shopu DPP je sdílená, do účtu se lze přihlásit stejnými přihlašovacími údaji na obou webových stránkách. Stejně tak můžete využít registraci z mobilní aplikace PID Lítačka nebo z eshopu IDOL.

Mohu se přihlásit do účtu z litacka.cz?

Uživatelské účty z webové stránky litacka.cz nejsou nadále dostupné, registrujte se prosím znovu přímo na portálu pidlitacka.cz.

Jak mohu zaregistrovat nový účet?

Zaregistrovat nový uživatelský účet mohou osoby starší 15 let.

Nový uživatelský účet založíte vyplněním a odesláním registračního formuláře zde. Uvedená e-mailová adresa bude Váš login a zároveň Vám bude sloužit i pro případnou komunikaci pro zasílání upozornění k účtu.

Po odeslání registračního formuláře obdržíte aktivační e-mail s odkazem, jehož otevřením dokončíte registraci.

Při prvním přihlášení do účtu je potřeba vyplnit své jméno, příjmení a datum narození. Před uložením údaje zkontrolujte, později je nebudete moci sami měnit.

Další údaje je do účtu možné doplnit později, opět v sekci Osobní údaje.

Co musí splňovat přihlašovací heslo?

Heslo musí být dlouhé minimálně 8 znaků, musí obsahovat alespoň jedno malé a jedno velké písmeno a alespoň jedno číslo.

Jak dlouho trvá, než přijde aktivační e-mail?

Aktivační e-mail zpravidla přijde během pár minut. Pokud e-mail nenajdete v doručené poště, zkontrolujte i složku hromadné nebo nevyžádané pošty, případně složku spamu. Pokud aktivace neproběhla, můžete si zaslat nový aktivační e-mail zde.

Co dělat, když se nemůžu přihlásit do svého účtu?

Pokud byl Váš účet registrován i aktivován, a přesto se do něj nemůžete přihlásit, můžete si vygenerovat odkaz pro obnovu hesla zde. Pokud si nepamatujete registrovanou e-mailovou adresu k Vašemu uživatelskému účtu, sdělí Vám ji v Zákaznickém centru Lítačka ve Škodově paláci po předložení průkazu totožnosti.

Je možné změnit registrovanou e-mailovou adresu?

O změnu registrované e-mailové adresy účtu lze zažádat e-mailem na info@pidlitacka.cz. Žádost musí obsahovat aktuální e-mailovou adresu uživatelského účtu, Váš ověřovací kód a požadovanou novou e-mailovou adresu. Pod novou e-mailovou adresou nesmí být zaregistrován jiný uživatelský účet.

Lze změnit osobní údaje uvedené v účtu?

Pokud byly při registraci účtu chybně uvedeny osobní údaje (jméno, příjmení, datum narození), případně pokud došlo k jejich změně, je potřeba je opravit. O opravu údajů lze zažádat e-mailem na info@pidlitacka.cz, žádost musí obsahovat e-mailovou adresu uživatelského účtu, Váš ověřovací kód a správné osobní údaje. Změnu údajů také provedete v Zákaznickém centru Lítačka ve Škodově paláci po předložení průkazu totožnosti.

K čemu slouží fotografie v profilu?

Fotografie v účtu slouží k identifikaci cestujícího při přepravní kontrole v případě použití mobilní aplikace nebo osobní platební karty jako identifikátoru. Pro použití těchto typů identifikátorů je schválená fotografie ve Vašem profilu povinná.

Pro vložení musí digitální průkazová fotografie splňovat následující technické parametry:

 • velikost maximálně 2MB,

 • rozměry minimálně 172px výška a 133px šířka,

 • formát jpg, jpeg, bmp nebo png.

Fotografie by měla dále splňovat následující parametry:

 1. Fotografie zachycuje celý obličej z čelního pohledu, otevřené oči.
 1. Fotografie zachycuje celý obličej – od vrcholu hlavy až po ramena.
 1. Fotografie je pořízena před jednobarevným světlým pozadím.
 1. Na fotografii nejsou žádné stíny, které by bránily čitelnosti obličeje.
 1. Fotografie nesmí být pořízena s nasazenými slunečními brýlemi či pokrývkou hlavy (není-li výjimka např. ze zdravotních či náboženských důvodů).
 1. Fotografie musí být barevná, dobře čitelná, bez výrazných úprav.
 1. Fotografie musí odpovídat aktuálnímu vzhledu cestujícího.

Nezapomeňte, že každá fotografie je po vložení zkontrolována a pokud nesplňuje některý z parametrů, může Vám být zamítnuta.

Byla mi zamítnuta fotka v profilu, co to pro mě znamená?

Pokud využíváte jako identifikátor mobilní aplikaci nebo osobní platební kartu, je nezbytné nahrát fotografii novou, která bude splňovat požadované parametry. Fotografie v profilu je v případě použití těchto identifikátorů zobrazena pracovníkovi přepravní kontroly při odbavení a je povinná.

Pokud je fotografie zamítnuta, nelze na tyto identifikátory zakoupit nebo přesunout kupón. Cestující zároveň nesplňuje podmínky pro odbavení a nemůže být tedy garantována úspěšná přepravní kontrola.

K čemu v profilu slouží průkaz ISIC?

Možnost uložení průkazu ISIC do uživatelského účtu umožňuje studentům od 18 do 26 let ověřit údaje v účtu a doložit nárok na slevu online, bez nutnosti návštěvy pobočky.

Pro hlavní účet uložíte průkaz ISIC v sekci Osobní údaje. Možnost uložení průkazu ISIC do podřízeného účtu naleznete v sekci Propojené účty, kde otevřete detail účtu a zvolíte možnost editace daného účtu.

Proč mi nejde uložit průkaz ISIC?

Průkaz ISIC je do účtu možné uložit od 18 do 26 let věku, kdy je možné studentskou tarifní kategorii využívat. Pro úspěšné uložení se musí jednat o platný český průkaz ISIC, vedený v databázi ISIC GTS-Alive.

Průkaz ISIC je akceptován pouze po dobu trvání školního/akademického roku, maximálně však v období 09/20xx až 10/20xx+1.

Je možné odebrat identifikátor z účtu?

Identifikátor lze z účtu odebrat, pokud k němu není přiřazeno platné jízdné.

O odebrání identifikátoru z účtu lze zažádat e-mailem na info@pidlitacka.cz. Žádost musí obsahovat registrovanou e-mailovou adresu, o jaký identifikátor se jedná (číslo nebo název identifikátoru a datum jeho exspirace) a Váš ověřovací kód.

Je možné zrušit registrovaný účet?

Účet lze zrušit, pokud jsou splněny následující podmínky:

 • K účtu nesmí být přiřazeny identifikátory, které musí být z účtu nejprve odebrány.
 • V účtu nesmí být vedeno platné jízdné.
 • Účet nesmí být propojen s dalšími účty. Podřízené účty je možné předem osamostatnit, případně budou smazány, a tedy musí taktéž splňovat výše uvedené podmínky pro zrušení. Sdílení účtů musí být nejprve ukončeno.

O zrušení účtu lze zažádat e-mailem na info@pidlitacka.cz, žádost musí obsahovat e-mailovou adresu uživatelského účtu a Váš ověřovací kód.

Co jsou to propojené účty?

Propojené účty slouží k vytváření a správě dalších účtů v rámci jedné registrace. Propojené účty využijete například pro správu účtů svých rodinných příslušníků nebo dalších známých.

Existují dva typy propojených účtů - sdílené a podřízené účty.

Sdílené účty jsou jiné samostatné účty, se kterými bylo nastaveno sdílení. Podřízené účty jsou přímo součástí registrace, ve které byly vytvořeny.

Co je to podřízený účet?

Podřízený účet Vám umožňuje z Vaší registrace přímo spravovat identifikátory a jízdné dalších osob bez nutnosti nové registrace. Zároveň máte touto formou možnost vytvořit i účty dětí mladších 15 let, které se samostatně registrovat nemohou.

Založení podřízeného účtu je možné pouze v účtu osoby starší 18 let. Podřízený účet založíte v sekci Propojené účty. Při zakládání účtu stačí vyplnit osobní údaje osoby, pro kterou je vytvářen.

Do podřízeného účtu můžete přiřazovat identifikátory v sekci Moje identifikátory. Přehled o identifikátorech v propojeném účtu naleznete tamtéž.

Přehled o jízdném na identifikátorech z propojeného účtu naleznete v sekci Moje kupóny.

Jak osamostatním podřízený účet?

Osamostatněním se stane z podřízeného účtu samostatný účet.

Možnost osamostatnění účtu naleznete v sekci Propojené účty, kde otevřete detail účtu a zvolíte možnost Osamostatnit účet.

Pro osamostatnění účtu zadáte dosud neregistrovanou e-mailovou adresu, která bude použita pro vytvoření nového uživatelského účtu, a heslo, kterým se do osamostatněného účtu bude možné přihlásit.

V případě osamostatnění podřízeného účtu vedeného na osobu mladší 15 let, je účtu při osamostatnění zároveň nastaveno jeho sdílení s původním hlavním účtem.

Jak mohu svůj účet sdílet?

Sdílením svého účtu umožníte dalšímu registrovanému uživateli správu Vašich identifikátorů a jízdného včetně nákupu nových kupónů.

Možnost sdílení Vašeho účtu naleznete v sekci Propojené účty. Pro sdílení svého účtu zadáte přihlašovací e-mail osoby, se kterou si přejete svůj účet sdílet, tento uživatel bude na žádost o sdílení upozorněn e-mailem. Daná osoba pak již jen ve svém účtu žádost o sdílení přijme nebo zamítne, opět v sekci Propojené účty. Sdílení je možné kdykoli tamtéž vypovědět, vypovědět není možné pouze sdílení účtu osoby mladší 15 let.

Sdílení slouží k jednosměrnému přístupu do účtu, pokud si tedy přejete Vy spravovat identifikátory a kupóny jiné osoby, musí tato osoba sdílet svoji registraci s Vámi.

Kde najdu svůj ověřovací kód?

Ověřovací kód k Vašemu účtu (dříve heslo pro komunikaci) naleznete v sekci Osobní údaje nebo v e-mailu, který Vám byl zaslán při registraci. Ověřovací kód k podřízenému účtu naleznete v sekci Propojené účty v detailu účtu. Ověřovací kód si můžete kdykoliv v účtu změnit. Ověřovací kód k Vašemu účtu Vám může být dále sdělen v Zákaznickém centru Lítačka ve Škodově paláci po předložení průkazu totožnosti.

Jaká upozornění si mohu ve svém účtu nastavit?

U své registrace si můžete zapnout nebo vypnout zasílání notifikací na konec platnosti kupónu, konec platnosti identifikátoru a slevové kategorie, také si můžete zapnout zasílání marketingových sdělení.

Zasílání upozornění, včetně úpravy doby, s jakým předstihem budou zasílána, lze nastavit v sekci Nastavení notifikací.

Upozornění zasílaná e-mailem se vztahují automaticky k hlavnímu i k podřízeným účtům. Upozornění zasílaná formou SMS jsou zasílána pouze k účtům, u kterých je uvedeno telefonní číslo, nezapomeňte jej tedy vyplnit i u podřízených účtů. Do účtů také nezapomeňte přiřadit identifikátory, ke kterým mají být upozornění zaslána.